Vacatures

Oktober 2021 : Vacature Directeur (m/v) bij DNSP

NTC-school De Nederlandse School Parijs is per direct op zoek naar een directeur-leerkracht. Wij
zoeken iemand die de kwaliteit van onze school graag wil blijven verbeteren en samen met het team
wil werken aan een prettige leeromgeving voor onze leerlingen.

Algemene informatie
DNSP is een jonge school die is opgericht na sluiting van het Institut Néerlandais, waar 25 jaar
Nederlandse taal- en cultuur (NTC-)lessen zijn gegeven. DNSP verzorgt lessen voor kinderen van 2,5
tot 18 jaar. De wekelijkse lessen duren 3 uur en worden op de woensdagochtend of –middag
aangeboden.
De kleinschaligheid (ong. 80 leerlingen) en de sfeer op school zorgen ervoor dat leerlingen zich snel
thuis voelen: de school heeft onder andere als doel dat de kinderen plezier hebben als ze in het
Nederlands bezig zijn. Nederlands is aangenaam: een cruciale drijfveer om op latere leeftijd de taal
te (blijven) onderhouden. De leslocatie van DNSP is gevestigd direct achter het Centre Pompidou, in
het 4de arrondissement in Parijs.

Functie
Lesgeven is een primaire taak van de directeur. Er kan hier in overgangssituaties een uitzondering op
gemaakt worden maar in principe heeft de directeur lesgevende taken.
Naast de taak als leerkracht is de directeur is verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid en
het onderwijsproces van de school, en moet je als leidinggevende ook in staat zijn om collega’s aan
te sturen. Als directeur ben je de verbindende factor tussen het team en het bestuur van de school.
Tot slot ben je als directeur het “gezicht” van DNSP en het aanspreekpunt voor ouders en
leerlingen.

De taken als directeur omvatten:
– Leidinggeven aan en begeleiden van de leerkrachten;
– Organiseren van en leidinggeven aan teamvergaderingen;
– De onderwijskwaliteit van de leerkrachten bewaken, in samenspraak met het team
– Zichzelf bijscholen met behulp van her- en bijscholingscursussen
– Oog hebben van de continuïteit in het onderwijs voor leerlingen;
– Innemen van een centrale rol in de communicatie naar bestuur, leerkrachten, ouders en
leerlingen;
– Ouders betrekken bij schoolactiviteiten en een actieve rol innemen bij ouderavonden;
– Eerstverantwoordelijk zijn voor het op hoofdlijnen voeden van het bestuur over
onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen binnen de school;
– Ondersteunen van het bestuur in het opstellen en uitvoeren van kwaliteitskaders en –
normen rondom het onderwijs
– Uitzetten van de hoofdlijnen van het onderwijs op de school;
– Zorg dragen voor aansluiting op het onderwijs in Nederland en de ontwikkelingen aldaar;
– Bijdrage leveren aan het schoolplan en de schoolgids;

– Eerstverantwoordelijk zijn om het bestuur tijdig te verzoeken om financiën voor nieuwe
materialen;
– Onderhouden van contacten met andere scholen en onderwijsorganisaties op
onderwijsinhoudelijk niveau.

Profiel
Wij zoeken iemand die zelfstandig en doelgericht kan werken en die het leuk vindt om de functies
van directeur en leerkracht te combineren als het ‘gezicht’ van een NTC-school. De ideale person
voor deze functie is enthousiast en energiek, met een heldere manier van communiceren. Iemand
die de teamgeest en samenwerkingsbereidheid van de medewerkers bevordert, maar ze ook durft
aan te spreken op hun functioneren en verantwoordelijkheden.
De leerkracht-directeur moet creatief kunnen omgaan met het lesgeven aan kinderen op
verschillende niveaus. Ervaring met NT2 onderwijs is gewenst, omdat de kinderen veelal Frans als
eerste taal hebben. Bij voorkeur woonachtig in Parijs of omgeving.

Aanbod
De Directiefunctie betreft een parttimefunctie op freelancebasis voor 40 lesweken per jaar
(doorgaans laatste week van augustus tot tweede week van juli), waarbij gemiddeld 4 dagen per
maand op forfait basis gefactureerd kunnen worden. Geplande startdatum van de functie is 8
november 2021.

Sollicitatieprocedure
DNSP nodigt geschikte kandidaten uit voor 20 oktober een sollicitatie te sturen (motivatiebrief en
CV) naar Judith van der Waerden, voorzitter (voorzitter.dnsp@gmail.com). U kunt ook bij haar
terecht voor meer informatie over onze school of de functie. Website:
www.denederlandseschoolparijs.fr
Sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 43 (25-29 oktober)