De school

De Nederlandse School Parijs

Als ik op woensdagochtend naar De Nederlandse School Parijs loop, word ik vrolijk van de aanblik van de kleurige fontein vlakbij Centre Pompidou. Wij, als team, zien vrolijkheid en plezier als één van de belangrijkste voorwaarden om tot leren te komen. Het is ons streven om kinderen sterk te maken in Nederlandse taal en spelling en een plek te bieden waar de kinderen zich thuis voelen en gezien worden. Een plek waar herinneringen geboren worden en wellicht vriendschappen voor het leven ontstaan. DNSP staat voor kwalitatief onderwijs met karakter, betekenisvolle lessen en aandacht voor kunst en cultuur. Een Nederlandse school in het hartje van Parijs, die open staat voor betrokken ouders en leerlingen.

Anoushka Wielink, Directrice

Missie

Het verzorgen van kwalitatief hoogwaardige Nederlandse taalen cultuurlessen voorpeuter, primair en voortgezet onderwijs, toegankelijk voor alle in Parijs en omgeving wonende Nederlandstalige leerlingen. Wij bieden inspirerend en prakijkgericht onderwijs. Binnen de mogelijkheden van de school wordt er, in samenwerking met ouders,gestreefd naar een goede aansluiting op een eventuele terugkeer in het onderwijs in Nederland of Vlaanderen.

Er wonen in de stad Parijs duizenden Nederlanders en Vlamingen, die voor langere tijd in Parijs wonen. Voor hen is het belangrijk contact te houden met de Nederlandse cultuur en samenleving om familiebanden te onderhouden, maar ook om mogelijkheden van verdere opleiding en werk in Nederland of Vlaanderen open te houden. Om een (eventuele) goede terugkeer naar Nederland of België te vergemakkelijken in de toekomst, is het bijhouden van het Nederlands van groot belang. De lessen op DNSP worden gegeven op moedertaalniveau. De school richt zich op de door de Nederlandse overheid geformuleerde kerndoelen voor het vak Nederlands. Wij streven ernaar dat de kinderen bij terugkomst in Nederland zich op gelijk niveau bevinden als hun Nederlandse klasgenoten (Richting 1) of deze volgen met maximaal twee jaar achterstand (Richting 2). In de lessen voortgezet onderwijs wordt gestreefd naar Havo/ VWOniveau.

  • School opgericht in 2013
  • Leerlingen volgen het Nederlandse schoolprogramma
  • De school wordt ondersteund door stichting NOB
  • 3 uur les per week op de woensdag
  • Voor Nederlandse en Vlaamse kinderen van 3 tot 18 jaar
  • Kleinschalig karakter

Een NTC School

De Nederlandse School Parijs is een Nederlandse Taal en Cultuur  (NTC) school. Dit betekent dat de school is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB), een onafhankelijke organisatie die in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur aan Nederlandse en Belgische kinderen in het buitenland ondersteunt. De stichting is sinds 1980 actief.

Er zijn wereldwijd bijna 200 zelfstandige scholen aangesloten bij NOB, met ruim 13.000 leerlingen in de leeftijd van 2,5-18 jaar. Op NTC-scholen krijgen kinderen gemiddeld drie uur per week les in de Nederlandse taal en cultuur, als aanvulling op het dagonderwijs op een lokale of internationale school.

De scholen die bij NOB zijn aangesloten staan onder toezicht van de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie bezoekt – net als binnen Nederland gebruikelijk is – eens in de vier jaar alle schoollocaties. Daaruit volgt een beoordeling en een inspectierapport, dat publiekelijk inzichtelijk is. Onze school heeft voor het laatst een inspectie gehad in maart 2020.