Aanmelding en aannamebeleid
 

Het is nu mogelijk om uw kind(eren) in te schrijven voor het schooljaar 2021-2022! Dit kan via onze inschrijfpagina op de site van HelloAsso. Tot en met 15 juni 2021 geldt er bovendien een speciaal early bird tarief! 

 

Lees er meer over in ons document Lesgelden & algemene voorwaarden

 

Voor het reguliere NTC-onderwijs – in lijn met de eisen van de onderwijsinspectie –  is een basisniveau van het Nederlands noodzakelijk. Na ontvangst van het inschrijfformulier nodigen we nieuwe leerlingen en hun ouders graag eerst uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens deze intake wordt bekeken wat het niveau Nederlands is en of dit past bij de bijbehorende groep. Verder bespreken we de wederzijdse verwachtingen: de NTC-lessen staan niet op zichzelf, ze zijn een extra ondersteuning in het taalverwervingsproces. We verwachten dat de ouders deze visie onderschrijven. In de praktijk betekent dit dat leerlingen in principe elke week naar school komen, huiswerk maken, en thuis (regelmatig) met (een van) de ouders Nederlands spreken/lezen. Bij twijfel of een kind het Nederlands voldoende beheerst, kunnen we hem of haar onder voorbehoud aannemen; na een paar maanden volgt een evaluatie en bekijken we of het kind op z’n plek zit.

Voor extra informatie, zoals tarieven en onderwijsmethodes, verwijzen wij u graag naar onze  schoolgids.

We maken graag kennis met u. Maak een afspraak met ons!

earlybird_edited.png