Onze visie

Tijdens de lessen wordt het open karakter van de Nederlandse leersituatie benadrukt. De verhouding tussen docent en leerling is wederzijds respectvol en biedt ruimte aan discussie. De cultuur in het klaslokaal is Nederlands. DNSP is immers een Nederlandse school in Parijs en geen Franse school waar Nederlands wordt gegeven. 

Bij DNSP staat het persoonlijk contact met leerlingen en hun ouders centraal. 

Het bestuur van DNSP is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om het lesprogramma uit te breiden en alternatieven onderwijsvormen aan te bieden. 

DNSP is een vereniging en heeft geen winstoogmerk. Alle activiteiten zijn (uiteindelijk) budgettair neutraal voor zover mogelijk. 

De lessen van het reguliere programma voldoen aan de eisen van de Nederlandse Onderwijsinspectie. 

 

U kunt hier de schoolgids 2019-2020 downloaden

Kwaliteit

We proberen de kwaliteit van onze school hoog te houden en waar nodig te verbeteren door deze te evalueren, het goede te behouden, te kijken wat er beter kan en die verbeteringen vast te houden. De nadruk ligt daarbij op het leerproces van de kinderen en op het onderwijs dat wij geven. We maken onder meer gebruik van het leerlingvolgsysteem. Op basis van de resultaten van de leerlingen kijken we of de kwaliteit van het totale onderwijsaanbod op peil blijft. 

NOB

Stichting NOB ondersteunt en adviseert het Nederlands Onderwijs in het Buitenland. NOB staat de Nederlandse school met raad en daad bij in deze fase van onze nieuwe school. Met de ondersteuning van de NOB zijn er wereldwijd maar liefst 200 Nederlandse scholen opgericht, met meer dan 11.000 kinderen. Nog eens 2500 leerlingen volgen Nederlands onderwijs op afstand (thuis via de computer) of via een Europese school. 

Onderwijsinspectie

Net als elke school in Nederland staan wij onder toezicht van de Onderwijsinspectie. De onderwijsinspectie valt onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Eén keer per 4 jaar komt zij controleren of de school goed onderwijs geeft en of de resultaten van de leerlingen voldoende zijn. Van haar bevindingen stelt de Onderwijsinspectie een rapport samen, waarin een oordeel wordt gegeven en eventueel verbeteringen worden aangedragen.