De school

De Nederlandse School Parijs

Op de Nederlandse school Parijs spreken we de kinderen aan op hun unieke persoonlijkheid. Door de kleinschaligheid is er veel aandacht voor de ontwikkeling van elk kind. De enthousiaste en professionele leraren creëren kansen voor een ieder door kinderen vooral te stimuleren  op het proces en niet zozeer te focussen op het resultaat. Door de lesstof aan te bieden in rijke en betekenisvolle contexten, zorgt ons onderwijs voor veel motivatie en creativiteit. Hierbij staat leren door spel, samenwerking  en beweging hoog in het vaandel. Dat zie je terug in de betrokkenheid en de blije gezichten van elke leerling. Als ik op woensdag de blauwe voordeur open doe, dan zie ik blije kinderen die staan te popelen om de trap op te rennen naar hun lokaal. Plezier en aandacht zijn onze leidraad. Naast de Nederlandse taal is er aandacht voor culturele momenten, kunst en jeugdliteratuur. Zo kunnen onze leerlingen wel degelijk een Nederlandse of Vlaamse identiteit vormen en dit meenemen in hun wereldburgerschap.

Chantal Niels, Directrice

Missie

Het verzorgen van kwalitatief hoogwaardige Nederlandse taalen cultuurlessen voorpeuter, primair en voortgezet onderwijs, toegankelijk voor alle in Parijs en omgeving wonende Nederlandstalige leerlingen. Wij bieden inspirerend en prakijkgericht onderwijs. Binnen de mogelijkheden van de school wordt er, in samenwerking met ouders,gestreefd naar een goede aansluiting op een eventuele terugkeer in het onderwijs in Nederland of Vlaanderen.

Er wonen in de stad Parijs duizenden Nederlanders en Vlamingen, die voor langere tijd in Parijs wonen. Voor hen is het belangrijk contact te houden met de Nederlandse cultuur en samenleving om familiebanden te onderhouden, maar ook om mogelijkheden van verdere opleiding en werk in Nederland of Vlaanderen open te houden. Om een (eventuele) goede terugkeer naar Nederland of België te vergemakkelijken in de toekomst, is het bijhouden van het Nederlands van groot belang. De lessen op DNSP worden gegeven op moedertaalniveau. De school richt zich op de door de Nederlandse overheid geformuleerde kerndoelen voor het vak Nederlands. Wij streven ernaar dat de kinderen bij terugkomst in Nederland zich op gelijk niveau bevinden als hun Nederlandse klasgenoten (Richting 1) of deze volgen met maximaal twee jaar achterstand (Richting 2). In de lessen voortgezet onderwijs wordt gestreefd naar Havo/ VWOniveau.

  • School opgericht in 2013
  • Leerlingen volgen het Nederlandse schoolprogramma
  • De school wordt ondersteund door stichting NOB
  • 3 uur les per week op de woensdag
  • Voor Nederlandse en Vlaamse kinderen van 3 tot 18 jaar
  • Kleinschalig karakter

Een NTC School

De Nederlandse School Parijs is een Nederlandse Taal en Cultuur  (NTC) school. Dit betekent dat de school is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB), een onafhankelijke organisatie die in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur aan Nederlandse en Belgische kinderen in het buitenland ondersteunt. De stichting is sinds 1980 actief.

Er zijn wereldwijd bijna 200 zelfstandige scholen aangesloten bij NOB, met ruim 13.000 leerlingen in de leeftijd van 2,5-18 jaar. Op NTC-scholen krijgen kinderen gemiddeld drie uur per week les in de Nederlandse taal en cultuur, als aanvulling op het dagonderwijs op een lokale of internationale school.

De scholen die bij NOB zijn aangesloten staan onder toezicht van de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie bezoekt – net als binnen Nederland gebruikelijk is – eens in de vier jaar alle schoollocaties. Daaruit volgt een beoordeling en een inspectierapport, dat publiekelijk inzichtelijk is. Onze school heeft voor het laatst een inspectie gehad in maart 2020.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.